DR ROBERT LEWANDOWSKI, M.A.

Rechtsanwalt

Radca Prawny

Studia Matematyki i Germanistyki na Uniwersytecie Warszawskim, praca dyplomowa w roku 1989

Studia Prawnicze na Uniwersytecie w Mainz (Moguncja)/ Niemcy i aplikacja w Landzie Rheiland – Pfalz; uczestnictwo w projektach naukowych na Uniwersytecie Concordia /Kanada

Praca Doktorska na Uniwersytecie w Moguncji i Uniwestytecie Jagielońskim w Krakowie

Kierownik ds. Projektów niemieckiej Fundacji do Współpracy Międzynarodowej (IRZ) e.V. w Bonn, 1999

Wpis na listę niemieckich adwokatów przy Izbie Adwokackiej we Frankfurcie nad Menem, Niemcy i wpis na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Języki do korespondencji: polski, niemiecki i angielski

Obszary doradztwa

 • M & A, Prawo spółek
 • Prawo wzorów przemysłowych i użytkowych
 • Międzynarodowy obszar prawniczy
 • Prawo procesowe
 • Prawo ubezpieczeń
 • Prawo budowlane
 • Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
 • Prawo ochrony danych osobowych

Dr Rafał Kusy

Doradca Finansowy

1995 - Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

2001 - Doktorat z zakresu inżynierii finansowej

1996 - 1997 MBA (Master of Business Administration) na Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie

1998 - Studia na Uniwersytecie Wisconsin – La Crosse (USA) w ramach ECESP (East Central European Scholarship Program)

Od 1995 pracownik Centralnego Biura Maklerskiego Banku Pekao SA, Citibank Poland CA i Banku BPH, członek rady nadzorczej w licznych spółkach

Adiunkt na Wydziale Bankowości i Finansów w AEH w Warszawie

Języki do korespondencji: polski, niemiecki i angielski

Obszary doradztwa

 • Wycena wartości przedsiębiorstwa i jego znaków towarowych
 • Ocena projektów inwestycyjnych i ich finansowanie
 • Inwestycje na rachunku klienta GPW (Giełda Papierów Wartościowych)
 • Leasing strukturyzowany
 • Faktoring / forfaiting
 • Finansowanie podmiotów start-up
 • Restrukturyzacja podmiotów gospodarczych
 • Prawo bankowe
 • Rynek kapitałowy
 • Sporządzanie biznes planów

Dr Karol Świtaj

Radca Prawny

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Prawa i Administracji - praca magisterska z zakresu postępowania cywilnego (apelacja) 2006.

W 2014 r. na Uniwersytecie Łódzkim w Łodzi Wydział Prawa i Administracji uzyskał tytuł doktora nauk prawnych rozprawa z zakresu postępowania cywilnego "Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia”

II. 2015 r. – III. 2016 r.
Prokuratoria Generalna Rzeczpospolitej Polskiej Departament Studiów i Analiz - radca prawny – asystent radcy

V. 2014 r. – XII. 2014 r.
Sąd Najwyższy Izba Karna - asystent sędziego

XI. 2008 r. – IV. 2014 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział Wykonywania Orzeczeń, Wydział Gospodarczy - asystent sędziego

IX. 2007 r. – X. 2008 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie I Wydział Cywilny - asystent sędziego

W 2015 r. wpisany na listę radców prawnych przy OIRP w Warszawie

Języki do korespondencji: polski, niemiecki i angielski

Obszary doradztwa

 • Cywilne i gospodarcze prawo procesowe
 • Postępowania karne i wykonawcze
 • Reprezentacja przed sądami arbitrażowymi
 • Prawo ubezpieczeń i odszkodowań
 • Prawo pracy
 • Prawo turystyki
 • Sporządzenie opinii prawnych
 • Mediacja